İncil

Bu sayfada sitemizde İncil etiketi ile işaretlenmiş konuları bulabilirsiniz. Konular içerisinde İncil ile ilgili bilgiler, yazılar, video veya resimler bulma ihtimaliniz var.

İncil’de Hz. Mehdi (as) nasıl anlatılmaktadır.

, , ,
İncil

İncil’de Hz. Mehdi (as) nasıl anlatılmaktadır.   Adnan Oktar’ın 11 Mayıs 2013 tarihli A9 Tv röportajından ADNAN OKTAR: “Eğer beni seviyorsanız” diyor Hz. İsa Mesih (a.s),Yuhanna bölümünde, “emirlerimi gözetirsiniz.” Yani “sözümü tutarsınız.” “Emirlerimi gözetin.” “Ben de Allah’a yalvaracağım ve O size başka bir ‘Faraklit’ gönderecektir.” (Yuhanna, 14:15-16) Yani başka bir [...]

“Musevilerin, Hıristiyanların, Müslümanların bir…

, , , , , , , , ,
İncil

“Musevilerin, Hıristiyanların, Müslümanların bir arada kardeşçe yaşaması hepimizin istediği bir şey. Tevrat’ta, İncil’de ve Kuran’da bu güzelliği görüyoruz”     ESKİ DIŞ İŞLERİ BAKANI PROF. YAŞAR YAKIŞ: Sayın Oktar aramızda, teşrif ettiğine göre önce kendisine söz verip, ondan sonra geri kalan kısmına devam edeceğim. Sayın Adnan Oktar, en başında da söylediğim gibi, bu toplantının asıl ev sahibidir. Kendisi Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın [...]

Tevrat ve İncil ile İlgili Ayetlerin Tefsiri 2

, , , ,
İncil

Tevrat ve İncil ile İlgili Ayetlerin Tefsiri 2   Sayın Adnan Oktar'ın 22 Ocak 2013 tarihli sohbetinden Tevrat ve İncil ile ilgili ayetlerin açıklamaları. ADNAN OKTAR: Kardeşlerimiz diyorlar ki; “Sayın Hocamız, Kuran-ı Kerim’de Peygamberimiz (s.a.v) zamanındaki Tevrat’ı öven ayeti okuyabilir mi?” Başka bir kardeşimiz de; “Tevrat ve İncil’le ilgili ayet Peygamber (s.a.v) zamanındakini işaret etmiyor” diyor. [...]

Tevrat ve İncil ile İlgili Ayetlerin Tefsiri 1

, , , , ,
İncil

Tevrat ve İncil ile İlgili Ayetlerin Tefsiri 1   Sayın Adnan Oktar'ın 22 Ocak 2013 tarihli sohbetinden Tevrat ve İncil ile ilgili ayetlerin açıklamaları. ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınırım. Bakara Suresi, 136. “Deyin ki” diyor Cenab-ı Allah, “Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbin’den verilene iman ettik.” Burada [...]

Kuran’da Tevrat ve İncil’in bozulmamış hali için…

, , , , ,
İncil

Kuran’da Tevrat ve İncil’in bozulmamış hali için ‘içinde hidayet ve nur bulanan’ kitaplar olarak bildirilmektedir.   Adnan Oktar’ın 22 Ocak 2013 tarihli A9 Tv röportajından   ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım. Bakara Suresi, 136. “Deyinki” diyor Cenab-ı Allah, “Biz Allah’a; bize indirilene, İbrahim,İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ile peygamberlere Rabbin’den [...]

İncil’de Hz. Mehdi (as)’ın ahir zamanda Hıristiyanların…

, , , , ,
İncil

İncil’de Hz. Mehdi (as)’ın ahir zamanda Hıristiyanların kurtuluşunu sağlayacağı anlatılmaktadır.   Adnan Oktar’ın 25 Ocak 2013 tarihli A9 Tv röportajından ADNAN OKTAR: İncil’de Luka bölümü, birinci bölüm 69. açıklamada; “Eski çağlardan beri” diyor bakın, Hz. Mehdi (a.s)’a işaret “kutsal peygamberlerin ağzından bildirildiği gibi” eski çağlardan beri yani ne zaman? Ta Hz. İbrahim (a.s), Hz. İshak (a.s), Hz. Yakup [...]

İncil’de Hazreti Mehdi (a.s)’ye yönelik işari bilgiler…

, ,
İncil

İncil’de Hazreti Mehdi (a.s)’ye yönelik işari bilgiler   Peygamber Efendimiz (sav) ahir zamanda zuhur edecek ve Hazreti İsa (a.s.)’nın ikinci kez yeryüzüne gelmesiyle birlikte İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacak olan Hazreti Mehdi (a.s.)’yi hadislerde çok detaylı tarif etmiştir. Bu hadislerden bazılarında, HAZRETİ MEHDİ (A.S.)’NİN bir adının da ‘ARSLAN’ olduğu, ‘ALTIN MÜHÜRLÜ [...]


© 2012-2120