Kuran Ayetleri

Kuran Ayetleri kategorisinde kuran meali, kuranı kerim ayetleri ve anlamları, hadisler, kuran sureleri, ayrıntılı kur'an-ı kerim tefsiri, türkçe açıklamaları, gizli kuran ayetleri, kuranın bazı sırları gibi konuları, vikipedi yazıları Kuran Ayetleri ile ilgili videoları izleyebilir veya resimleri bulabilirsiniz.

İsra Suresi, 49-50 (Kuran’da fosilleşmeye işaret)

, , , ,

İsra Suresi, 49-50 (Kuran’da fosilleşmeye işaret)   SAYIN ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEKİ CANLI SOHBETİ (13 MART 2013; 12:00) ADNAN OKTAR: İsra Suresi, 49. “Dediler ki: "Biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" 50- “De ki: "İster taş olun, ister demir." Bu çok manidar, yani fosili net açıklaması Cenab-ı Allah’ın. Fosilde demir [...]

İsra Suresi, 45 (Bağnazların Kuran’ı anlamamasının…

, , ,

İsra Suresi, 45 (Bağnazların Kuran’ı anlamamasının nedeni)   SAYIN ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEKİ CANLI SOHBETİ (13 MART 2013; 12:00) ADNAN OKTAR: İsra Suresi, 45. “Kuran okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında görünmez bir perde kıldık.” Yobaza Kuran okursun, kabul etmez. Darwiniste okursun, kabul etmez. Niye? Allah açıklıyor; “görünmez bir perde kıldık.” ‘İkinci ben’de. ‘Birinci ben’de [...]

Ankebut Suresi, 69 (Allah İslam’ı tebliğ edenlerin…

, , , , ,

Ankebut Suresi, 69 (Allah İslam’ı tebliğ edenlerin yollarını açar)   SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV’DEKİ CANLI SOHBETİ (15 MART 2013; 11:00) Şeytandan Allah’a sığınıyorum. “Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah, ihsan edenlerle beraberdir.” (Ankebut Suresi, 69) ADNAN OKTAR: Şimdi biz Allah uğrunda mücadele ediyoruz, değil mi? Allah bize yolunu gösteriyor mu? Hem nasıl. Fosile [...]

Ankebut Suresi, 68 (Kuran’ın dışında hüküm uyduranların…

, , ,

Ankebut Suresi, 68 (Kuran’ın dışında hüküm uyduranların yeri cehennemdir)   SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV’DEKİ CANLI SOHBETİ (15 MART 2013;11:00) Ankebut Suresi 68. ayet. Şeytandan Allah’a sığınırım. “Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkâr edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?” (Ankebut Suresi, 68)   ADNAN OKTAR: Allah [...]

Enfal Suresi, 73 (Müslümanlarda birbirine düşkünlük…

, , , , ,

Enfal Suresi, 73 (Müslümanlarda birbirine düşkünlük olmadığında yeryüzünde bozgun ve fitne oluyor.)   SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV’DEKİ CANLI SOHBETİ (15 MART 2013;11:00) ADNAN OKTAR: “Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.” (Enfal Suresi, 73) diyor Allah. Ne yapıyor bağnazlar? En ufak nedenden Müslümanlarla aralarını açıyorlar. Mesela Alevi [...]

Al-i İmran Suresi, 64 (Ebcedi, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış…

, , , , ,

Al-i İmran Suresi, 64 (Ebcedi, Hz. Mehdi (as)’ın çıkış tarihi olan 1979 yılını veriyor.)   SAYIN ADNAN OKTAR’IN A9 TV VE KAYSERİ TV’DEKİ CANLI SOHBETİ (17 NİSAN 2011; 00:30) ADNAN OKTAR: Çok şaşırtıcı bu ebcedler; Al-i İmran Suresi 64. “De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin.” Ehl-i Kitab’a; ‘Allah birdir deyin’ diyor, Hz. Mehdi (a.s) bunu diyecektir. [...]

“Katımızdan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi)…

, ,

“Katımızdan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.” (Duhan Suresi, 5-6)   Ayette Rabbimiz’in insanlara elçi göndererek rahmet ettiği bildirilmektedir. Her topluma bir uyarıcı gönderilmesi Rabbimiz'in Rahman sıfatının bir tecellisidir. Sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olan Rabbimiz insanlara, kendilerini uyaracak, Allah'ın ve ahiretin varlığını, [...]

“Kim Rabbinin Makamından korkar ve nefsi heva (istek ve…


“Kim Rabbinin Makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular)dan sakındırırsa, artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.” (Naziat Suresi, 40-41)   Ayette, Allah'ın bizzat Kendisi'nden, üstün ve şerefli Makamından korkan ve nefsinin istek ve tutkularından sakınan kimseler cennet ile müjdelenmektedirler. Allah sonsuz güç sahibidir, sonsuz bir ilme ve sonsuz bir akla sahiptir. Allah alemlerden müstağnidir, hiç kimseye [...]

“Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı…

, , , , , ,

“Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatırlatıldığı zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve büyüklük taslamayan (müstekbir olmayan)lar iman eder.” (Secde Suresi, 15)   Ayette müminlerin Kuran’ı dinlediklerinde gösterdikleri tavır anlatılmıştır. Müminlerin ayetleri duyar duymaz secdeye kapanmaları ve Allah’ı hamd ile tesbih etmeleri hiç kuşkusuz ki onların imanlarının gücünden; Allah’ın [...]

“… öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan…

, ,

“… öfkelerini yenenler ve insanlar(daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir.” (Al-i İmran Suresi, 134)   Allah ayette müminlerin öfkelerini yendiklerini ve haklı oldukları durumlarda dahi affedici olduklarını haber vermektedir. “Affedici ve bağışlayıcı olmak” Kuran'da tavsiye edilen güzel ahlak özelliklerindendir. Kuran ahlakından uzak yaşayan kimseler için affetmek son derece zordur. Çünkü bu gibi kişiler [...]

“Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay…

, ,

“Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline.” (Hümeze Suresi, 1)   "Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline." (Hümeze Suresi, 1) Ayette arkadan çekiştirenler ve kaş göz işaretleriyle alay edenler hakkında Allah’ın büyük bir uyarısı yer almaktadır. Bu uyarı gıybetin ve alaycılığın Allah Katında ne kadar büyük bir suç olduğunun açık bir delilidir. [...]

“… Biz onlara kendi şan ve şeref(zikir)lerini getirmiş…

,

“… Biz onlara kendi şan ve şeref(zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz…” (Müminun Suresi, 71)   Allah'ın ayetiyle bildirdiği gibi, Kuran ahlakını yaşamak insanlara 'şan ve şeref' kazandırır. Dolayısıyla bu ahlakı yaşayan müminler, saygı duyulacak, onurlu ve vakarlı bir karaktere sahip olurlar. İman sahibi insanlar, yaşadıkları toplumdan ya da çevrelerinden aldıkları telkinler her ne olursa olsun, bunları bir kenara [...]

“Şüphesiz, bu Kuran, en doğru yola iletir ve salih amellerde…

, , ,

“Şüphesiz, bu Kuran, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.” (İsra Suresi, 9)   Ayette Kutsal Kitabımız Kuran’ın en doğru yola ileten bir hidayet rehberi olduğu haber verilmektedir. Kuran, Rabbimiz'in tüm insanlara çok büyük bir lütfu, Rahman ve Rahim sıfatlarının çok üstün bir tecellisidir. İnsanların gerçek din ahlakını öğrenebilecekleri ana [...]

Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın….

, , ,

Allah’tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. … (Al-i İmran Suresi, 159)   Rabbimiz bu ayette, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in güzel ahlakını övmektedir. Peygamberler güzel ahlak konusunda bize yol gösteren en güzel örneklerdir. Kuran ayetleri incelendiğinde, ılımlı, yumuşak, hoşgörülü bir üslubun tüm peygamberlerin ortak özelliği olduğu [...]

Nebe Suresi, 31-32-33 (Cennette nezih bir sevgi, nezih bir…

, , , ,

Nebe Suresi, 31-32-33 (Cennette nezih bir sevgi, nezih bir aşk vardır.)   Nebe Suresi, 31-32-33 (Cennette nezih bir sevgi, nezih bir aşk vardır.) SAYIN ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEKİ CANLI SOHBETİ (01 EYLÜL 2012; 14:00) ADNAN OKTAR: Şeytandan Allah’a sığınırım; “Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır. Nice bahçeler ve üzüm bağları. Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.” Cennette nezih bir [...]


© 2012-2120